16 października 2022r. odbył się „Dzień Papieski”. Tegoroczny obchodzony był pod hasłem „Blask Prawdy”, które nawiązuje do encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor” z 1993 roku.

W tym dniu dziękowaliśmy Bogu za wybór na stolicę Piotrową naszego rodaka Jana Pawła II. Był to też dzień duchowej łączności z obecnym Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencjach. Nasza społeczność szkolna również wzięła udział w modlitwie. Uczestniczyliśmy ze sztandarem w niedzielnej mszy świętej. Dziękowaliśmy Bogu za wszystkie łaski od niego otrzymane i prosiliśmy przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II – patrona naszej szkoły o błogosławieństwo dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

A.Gryglak-Bigos