Godziny Wychowawcze ze Światem to program realizowany na godzinie z wychowawcą w klasie V. Polega on na przeprowadzeniu cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie.

Praca w grupach starszych czyli w kl. V koncentruje się na temacie języka i narracji, które kształtują nasz sposób patrzenia i opowiadania o świecie. Wspólnie przyglądać się będziemy m.in. stereotypom i uprzedzeniom, białemu przywilejowi, kwestii rasizmu i sposobom na zmiany poprzez zmianę języka.

Więcej na stronie: https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/godziny-wychowawcze/