W minionym półroczu nasza szkoła uczestniczyła w realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Szkoła otrzymała dotację rządową na zakup nowości do biblioteki w kwocie 3000,00 zł, co z wkładem Gminy w kwocie 625 zł dało możliwość  zakupu 197 książek. Na liście zakupionych pozycji znalazły się głównie lubiane przez uczniów nowości wydawnicze, tytuły nowych książek dla najmłodszych, lektur szkolnych. Wszystkie pozycje zostały wpisane do systemu MOL NET + i do księgi inwentarzowej księgozbioru biblioteki.  Są one już udostępniane czytelnikom.  Na realizację działań  promujących czytelnictwo przeznaczyliśmy 500 zł.

22 XII 2022r na uroczystym apelu podsumowaliśmy realizację projektu. Za udział w projekcie małym uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Każde dziecko otrzymało książeczki i malowanki. Za wykonanie najładniejszych zakładek wyróżnione  dzieci otrzymały dyplomy pamiątkowe  oraz książeczki do czytania samodzielnie, z rodzicami i dziadkami. W związku z realizacją projektu zaplanowano wiele działań, które zostały zrealizowane  zgodnie z harmonogramem. Można było zauważyć duże zaangażowanie małych czytelników,  większe zainteresowanie książkami, szczególnie nowo zakupionymi, co z kolei wpłynęło na wzrost czytelnictwa.\