Choć większości ten dzień kojarzy się z pierwszym Dniem Wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z zespołem Downa.

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki założone „nie do pary” będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.

Niech ten dzień będzie świętem radosnym, a życie osób z zespołem Downa – barwne i szczęśliwe.

Drobne gesty mają znaczenie, mogą przysłużyć się niwelowaniu barier i przezwyciężaniu krzywdzących stereotypów.

Pamiętajmy! Zespół Downa nie jest chorobą ! Nie leczy się go! Zespół Downa to naturalna zmienność biologiczna człowieka, której nikt nie jest winny!

 

21 marca załóżmy skarpetki nie do pary, aby dać osobom z zespołem Downa i ich bliskim czytelny znak naszego zainteresowania i aprobaty.

 

Pedagog specjalny: Katarzyna Pacyga