Jak uczyć dziecko radzić sobie z agresją ze strony rówieśników?

Temat przemocy i agresji w szkole to problem, z którym coraz częściej zmagać muszą się współcześni rodzice. Co zatem zrobić jeśli nasza pociecha narażona jest na prześladowanie przez swoich rówieśników?

Uważnie obserwuj

Nigdy nie lekceważ nawet najdrobniejszych sygnałów jakie wysyła twoje dziecko. Jeśli maluch zmienił swoje zachowanie, jest wyobcowany, nieobecny lub lękliwy, ma problemy z nauką i unika kontaktu z innymi dziećmi, być może dzieje się coś niepokojącego. Reaguj również, gdy wraca do domu wcześniej niż zwykle lub wraca okrężną drogą. Bardzo niepokojącym sygnałem będą siniaki i zadrapania, rozdarte ubranie oraz wymijające odpowiedzi, gdy zapytamy o ich przyczynę.

Zachowaj spokój

Najlepszym sposobem na odkrycie powodu zmiany zachowania jest szczera rozmowa z dzieckiem. Bądź przyjacielem i postaraj się, aby maluch ci zaufał. Dowiedz się z jakiego typu prześladowaniami macie do czynienia. Kim jest sprawca? Czy sytuacje, o których mowa mają miejsce w szkole czy w klasie? Być może do agresji dochodzi poza murami placówki, np. w drodze do szkoły. Zachowaj wtedy zimną krew, nie oceniaj, nie krytykuj, po prostu bądź blisko i wspieraj jak tylko potrafisz. Zapewnij również smyka, że mu pomożesz i może na tobie polegać.

Agresja i jej formy

Agresja dotyczy nie tylko sfery fizycznej czyli bicia i popychania. Może ona przybierać również inne formy, a ta najczęściej spotykana to agresja werbalna. Ma ona na celu wzbudzeniu w drugiej osobie poczucia zagrożenia i odrzucenia. Pojawia się wtedy wyśmiewanie, grożenie, przezywanie, ubliżanie, a także bardzo często szantaż.

Formą wywoływania agresji u innych jest agresja ciała. To świadome ignorowanie i okazywanie antypatii drugiej osobie. Agresja relacji z kolei ma na celu osłabienie stosunków ofiary agresji z rówieśnikami. Sprawca agresji stara się wtedy za wszelką cenę wykluczyć ucznia z grupy i przedstawić siebie w jak najlepszym świetle.

Jak możesz pomóc?

Agresja u dzieci to najpopularniejsza forma rozwiązywania konfliktów. Jednak to, że twoje dziecko jest wrażliwe i nieśmiałe nie stanowi przyzwolenia do jego poniżania.

Po szczerej rozmowie z dzieckiem skontaktuj się z wychowawcą pociechy oraz szkolnym pedagogiem, którzy podejmą stosowne kroki w celu ukarania sprawcy i przeciwdziałaniu takim zachowaniom w przyszłości. Zadeklaruj również swoją chęć współpracy. Każda szkoła posiada specjalny tryb postępowania w takiej sytuacji. Jeśli nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje i sytuacja nie ulegnie zmianie, spotkaj się z dyrektorem szkoły i poproś o rozwiązanie problemu. Warto wiedzieć, że jeśli dziecko ucierpiało z powodu agresji – zostało okradzione lub pobite, masz prawo zgłosić sprawę na policję.

Dosyć istotna po całym zdarzeniu będzie diagnoza psychologiczna, sprawdzająca stan dziecka po takim wydarzeniu. Wrażliwy maluch będzie potrzebował pomocy ze strony psychologa, który pomoże uporać mu się z przykrymi doświadczeniami.

Czy maluch może poradzić sobie sam?

Jeśli sytuacja nie jest bardzo trudna być może twój malec poradzi sobie sam i będzie w stanie przeciwstawić się agresji. Uwierz w swoje dziecko, chwal i spraw by nabrało pewności siebie. Naucz je zachowań asertywnych. Jeśli kontakt ze sprawcą agresji jest nieunikniony, smyk musi mu się przeciwstawić. Pomocne może okazać się odegranie w domu scenek, które później ułatwią mu realny kontakt z agresorem. Ostry sprzeciw dziecka i pokazanie oprawcy, że ono wcale nie jest ofiarą powinien w większości przypadków pomóc. Jeśli jednak sytuacja jest poważna i wymknęła się spod kontroli konieczna jest interwencja dorosłych.

 

Kowalczyk Maria

Pedagog szkolny