Choć większości ten dzień kojarzy się z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z Zespołem Downa.
21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z Zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.
Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z Zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Przyłącz się do szkolnej akcji:
załóż do szkoły, pracy 2 kolorowe, niepasujące do pary skarpetki,
przyłącz się do akcji na znak solidarności z rodzinami i osobami z Zespołem Downa,
pokaż, że różni nas od nich tak niewiele – jeden dodatkowy chromosom…