Czy umiesz odpowiednio się zachować w sytuacji zagrożenia?
Co wiesz na temat obronności?
Czy potrafisz krytycznie analizować informacje dostępne w Internecie?        

Trzygodzinne spotkanie naszych uczniów z Panią Porucznik pomogło odpowiedzieć na te pytania i podniosło świadomość naszych wychowanków w obszarze bezpieczeństwa. Dzieci słuchały z zainteresowaniem opowieści zaproszonego Gościa o wyjazdach m.in. do Afganistanu, o bezpośrednich akcjach na polu walki, o udzielaniu pierwszej pomocy rannym żołnierzom i cywilom. Pani Porucznik opowiadała o swoich żołnierskich doświadczeniach. Zaznaczała, że procedury związane z bezpieczeństwem człowieka w czasie walk zbrojnych są krwią pisane, tzn. że ten, kto ich nie przestrzega, traci życie.  Uczestnicząc w akcjach, trzeba liczyć się ze wszystkim, ponadto bierze się na siebie odpowiedzialność także za osoby, z którymi wyrusza się z bazy.

Pani Porucznik prezentowała wiele zdjęć, które pomogły dzieciom lepiej wyobrazić sobie miejsca, w jakich działa się akcja. Odpowiadała także na wiele pytań naszych wychowanków, m.in. jakie psy wyjeżdżają na misje razem z żołnierzami. W czasie spotkania z naszym Gościem można było także nauczyć się umiejętności praktycznych – udzielania pierwszej pomocy. Na koniec Pani Porucznik wręczyła wszystkim obecnym na prezentacji uczniom klas IV – VIII dyplom potwierdzający udział w pilotażowym programie „Edukacja z wojskiem”. Nasi uczniowie dowiedzieli się z pewnością więcej na temat odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia.