Wyjdź na scenę!

To propozycja dla uczniów! Wyjść na scenę przed swoją klasą i przedstawić fragment utworu dramatycznego. Takie zadanie otrzymała klasa VII i VIII. Niektóre inscenizacje odegrane w grupach robiły wrażenie, uczniowie przedstawiali fragmenty „Dziadów II”, Balladyny”, „Zemsty”. Doświadczyli na własnej skórze, co to stres przed publicznością, kłopot z zapamiętaniem testu czy potrzeba użycia rekwizytu.

Widzowie śledzili na scenie losy Balladyny i Aliny wracających z matką z pracy w polu, a potem szukających malin w pobliskim lesie, byli świadkami, jak Guślarz wywołuje duchy Rózi i Józia czy pasterki Zosi w cmentarnej kaplicy, słuchali także dialogu Rejenta Milczka z murarzem czy monologu Papkina. Całość projektu miała przybliżyć uczniom pracę aktora. Wiele inscenizacji zasługiwało na odegranie dla szerszej publiczności.

Beata Magiera