6 uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie literackim „Śpisko cytanka” oraz 3 w konkursie plastycznym, którego celem jest podtrzymywanie ginącej kultury, tradycji i języka regionu, w którym mieszkamy oraz wspieranie edukacji polonistycznej uczniów w zakresie pracy z tekstem oraz czytania ze zrozumieniem. Przygotowali oni pod kierunkiem p. Anieli Gryglak-Bigos wskazane w regulaminie teksty i zaprezentowali ich w czasie konkursu.

W części literackiej:

–  Paweł Sołtys zajął III miejsce w grupie uczniów klas VII –VIII i gimnazjum

W części plastycznej:

Magdalena Pojedzinka zajęła I miejsce w grupie uczniów klas IV – VI.

A. Gryglak-Bigos