Od 8 do 15 lutego 2021r. rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają pisemną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

Od 1 do 31 marca 2021r. można składać wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej.

Dziękuję
Anna Stanek
p.o. dyrektora szkoły

 

(dokumenty do pobrania ze strony szkoły lub osobiście w szkole).

WNIOSEK o przyjecie dziecka do przedszkola

Zarzadzenie w sp. rekrutacji do przedszkoli

oswiadczenie_o_wielodzietnosci

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU ROCZNY PRZYGOTOWANIEM PRZEDSZKONYM KANDYDATA

oswiadczenie_o_zatrudnieniu

OŚWIADCZENIE DEKLARACJA POBycie KANDYDATA

DEKLARACJA o kontynuacji wychowania przedszkolnego 2021 2022

zgloszenie_do_klasy_1