Uczniowie klasy 5 wraz z wychowawcą, na zajęciach kreatywnych zrealizowali dwa projekty geograficzne.

Pierwszy polegał na wykonaniu z masy solnej modelu pagórka, wyznaczeniu poziomic oraz naniesieniu odpowiednich barw hipsometrycznych. Drugi natomiast na wykonaniu modelu jaskini wraz z formami krasowymi m.in. stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnatami.

Uczniowie podczas pracy wykazali się ogromnym talentem plastycznym, pomysłowością i kreatywnością, a  efekty zobaczcie sami…..

« z 2 »