Decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1993 roku dzień 15 maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Rodzin. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny, a także zwrócenie uwagi rządzących, odpowiedzialnych za politykę lokalną, na wagę rodziny jako najmniejszej komórki życia społecznego.

 

Pamiętajmy, że … „Rodzina to najmniejsze, ale najważniejsze Państwo na świecie”!

Dzień Rodziny – 15 maja